Пишете ни

Свържете се със Скандау

Поръчки/корекции/рекламации 
Телефон : 0882 19 04 06 – SkandauShop

За Management и Booking :
Телефон : 0888 98 5555  – Ани Дамянова

Електронна поща: skandau.music@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/GrupaSkandaU/